Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jasień
 • 1958-12-04
 • 19,8100
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 92, poz. 509

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie nr 36/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jasień" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 180, poz 14742010-06-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • radomszczański
 • Kobiele Wielkie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska naturalnego występowania cisa pospolitego (Taxus baccata)
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jasień"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35282013-07-05

Nie

 • 19,8100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi