Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Hubert
 • 1958-05-21
 • 33,7400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 38, poz. 2261958-05-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Hubert"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 54302015-11-03
2 Rozporządzenie Nr 3/2003 Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie poddania pod ochronę w drodze uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu w gminie WielowieśDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 44, poz. 12312003-05-08
3 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • gliwicki
 • Wielowieś (wiejska)
 • Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia z 2015 r. Przebieg granic rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zawiera załącznik nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 35,2000
 • Położenie otuliny obrazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia z 2015 r. Przebieg granic otuliny w postaci współrzędnych punktów ich załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanego wśród lasów zniekształconych gospodarką człowieka.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Hubert”Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 22272019-03-182039-04-01

Nie

 • 33,7400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach