Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Końskie Błota
 • 2004-05-09
 • 20,2000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2004 r. Nr 42, poz. 4462004-04-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Końskie Błota" Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36482017-11-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • mielecki
 • Przecław (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych zbiorowisk roślin torfowych i wodnych wraz z interesującym układem siedlisk leśnych oraz stanowisk roślin i zwierząt chronionych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie