Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera
 • 1969-05-22
 • 1343,9100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1969 r. Nr 16, poz. 128
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 29092015-09-09
3 Zarządzenie Nr 48/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera"2015-10-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 17, poz. 119
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • hajnowski
 • Hajnówka (wiejska), Białowieża (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów krajobrazowych naturalnych zespołów leśnych Puszczy Białowieskiej, położonych wzdłuż szosy Hajnówka - Białowieża
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery Białowieża 1976

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 48/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera"2015-10-162020-10-15
 • 1343,9100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku