Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szczekotowo
 • 1979-12-01
 • 36,6700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1979 r. Nr 26, poz. 141
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Szczekotowo"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 49312016-12-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • hajnowski
 • Hajnówka (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi oraz największe na tym terenie skupienie kurhanów z okresu wczesnego średniowiecza, jak również pozostałości po smolarniach z XVIII wieku.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery Białowieża1976

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku