Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Uszeście
 • 1985-05-01
 • 12,0600
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 11 kwietnia 1985Monitor PolskiM. P. z 1985, Nr 7, poz. 60
2 Zarządzenie Nr 36/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" 2015-07-27
3 Zarządzenie Nr 44/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 1 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Uszeście"2015-09-01

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. Woj.. Podlaskiego z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • siemiatycki
 • Mielnik (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Zachowanie stanowiska wielu rzadkich gatunków kserotermicznych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 36/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" 2015-07-272020-07-26
2 Zarządzenie Nr 44/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 1 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Uszeście"2015-09-012020-07-26

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku