Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Zwierzyniecki
 • 1996-07-06
 • 33,8600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 37, poz. 373
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22562016-05-20
3 Zarządzenie Nr12/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki"2011-04-22
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29692016-07-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
2 Zarządzenie Nr 25/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Las Zwierzyniecki”.2015-06-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • Białystok
 • Białystok (miejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze grądu wilgotnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29692016-07-122036-06-27

Nie

 • 33,8600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku