Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeleniak Mikuliny
 • 1958-01-16
 • 120,2600
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1958 r. Nr 2, poz. 71958-01-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeleniak Mikuliny"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 60362012-12-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Koszęcin (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koszęcin na lata 2010-2019 - jako oddziały leśne obrębu Koszęcin: 96d, f, g, h, 97f, g, h, i, j, k, l, m, 98f, ~b, 118k, 119i, j, 120c, d, f, g, h, ~f, ~i, 121a, b, c, d, f, g, h, ~d, ~f, 122a, b, c, d, f, g, ~d, ~f, 123c, ~a, ~b, 124a, ~b, ~c. Przebieg granic rezerwatu obrazuje załącznik do zarządzenia z 2012 r.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jeleniak MikulinyNie podlega publikacji2020-08-10

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach