Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grabówka
 • 1996-11-24
 • 60,8700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12 listopada 1996 w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996, Nr 75, poz. 679
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grabówka"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 40172016-10-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • zambrowski
 • Zambrów (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grabówka" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 7132019-01-31

Nie

 • 60,8700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku