Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Kalejty
 • 1980-09-01
 • 763,3000
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM. P. z 1980, Nr 19, poz. 94

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. Woj. Podla. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Kalejty"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22552016-05-20
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Kalejty"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 32112016-08-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • augustowski
 • Płaska (wiejska), Nowinka (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wartości przyrodniczych jeziora oraz swoistych cech krajobrazu
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 35/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kalejty"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-07-272020-07-26
 • 763,3000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku