Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Staw Nowokuźnicki
 • 1957-12-31
 • 28,9100
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 101, poz. 5911957-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 6292012-04-27
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/9/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7292008-04-03
3 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • opolski
 • Prószków (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody "Staw Nowokuźnicki" obejmuje obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 220 k.m. 2 obrębu Nowa Kuźnia, położony w gminie Prószków, w powiecie opolskim w województwie opolskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska roślin wodnych, a w szczególności kotewki orzecha wodnego Trapa natans, oraz dla ochrony ptactwa.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15842017-06-052037-06-20

Nie

 • 0,0000
 • 28,9100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu