Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielki Las
 • 1990-08-29
 • 129,3300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248
2 Rozporządzenie Nr 4/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielki Las" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 29, poz. 5652004-03-25

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • moniecki
 • Knyszyn (miejsko-wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego głównie liczne zbiorowiska leśne o charakterze borowym i wysokim stopniu naturalności.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Wielki Las" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 29, poz. 5652004-03-252023-12-31

Nie

 • 129,3300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku