Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Taboły
 • 1999-08-31
 • 302,4400
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27/99 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie uznania obiektu Taboły za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 1999 r. Nr 26, poz. 410
2 Rozporządzenie Nr 18/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie uznania obiektu "Taboły" za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 24, poz. 3902001-07-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Czarna Białostocka (miejsko-wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zachowanie boru świerkowego torfowcowego oraz lasu brzozowo-sosnowego z licznymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 21/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "TabołyDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 76, poz. 15162003-07-232022-12-31

Nie

 • 302,4400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku