Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielki Las
 • 1997-09-23
 • 70,7500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. N 56, poz. 547

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Nr 36/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku uchu pieszego w rezerwacie "Wielki Las" (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 66, poz. 1662) Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 66, poz. 1662

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • strzyżowski
 • Czudec (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu leśnego z licznym udziałem starodrzewia bukowego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór