Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Turnica
 • 1996-02-07
 • 151,3400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 591996-01-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 20, poz. 3792003-03-21
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 110, poz. 16822003-09-13
4 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Turnica"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34862017-10-27
5 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Turnica"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 52, poz. 5512004-05-08
6 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Turnica"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 22, poz. 3992003-03-31
7 Zarządzenie Nr 78/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Turnica".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Fredropol (wiejska)
 • Położony w miejscowości Makowa, gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu puszczy bukowo-jodłowej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie