Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Suchy Łuk
 • 1991-01-05
 • 9,9700
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 48, poz. 3661990-12-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Suchy Łuk"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33592017-10-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leżajski
 • Leżajsk (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia z 2017 r.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu torfowiska wysokiego z bogatą i różnorodną florą i fauną.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie