Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mójka
 • 1997-09-23
 • 285,5600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiDz. Urz. z 1997 r. Nr 56, poz. 542

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Nr 35/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Mójka" Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 66, poz. 1661

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • rzeszowski
 • Błażowa (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu bukowo-jodłowego oraz osiedlonego w zbiorowiskach wodno-błotnych bobra
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór