Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Woronikówka
 • 1990-01-15
 • 14,8400
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 357

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Baligród (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa na obszarze Bieszczadów Zachodnich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór