Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Piekiełko
 • 2001-12-07
 • 24,5800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 319 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 126, poz. 17162001-11-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Piekiełko”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 11172016-03-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • nowomiejski
 • Grodziczno (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi: 1) obszar lasu, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lidzbark na lata 2009-2018 jako oddziały leśne: 233d, f, g, h, k, l, 235b, c; 2) obszar wód (rzeka Wel), oznaczony jako część działki ewidencyjnej nr 407, obręb Trzcin.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie przełomowego, o charakterze górskim, odcinka rzeki Wel z otaczającym go grądem zboczowym Aceri-Tilietum, z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie