Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mechelińskie Łąki
 • 2000-12-13
 • 113,4700
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mechelińskie Łąki" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 109, poz. 714

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie, obszar morski
 • pucki
 • Kosakowo (wiejska)
 • Wschodnia granica rezerwatu biegnie od wylotu rowu melioracyjnego w pobliżu miejscowości Rewa (dz. nr 18), na południe brzegiem morza, do ujścia starorzecza Zagórskiej Strugi (rów) i dalej północną krawędzią rowu na zachód do zachodniej granicy działki nr 68. Następnie granicą tą oraz zachodnimi granicami działek nr 36, 31, 32 i 33 biegnie na północ do ścieżki przecinającej działkę nr 33 i ścieżką tą w kierunku południowo-wschodnim, do zachodniej granicy działki nr 34. Dalej granica biegnie ku północy i północnemuzachodowi granicami działek nr 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 409 i 408, do ścieżki przecinającej w kierunku północnym działkę nr 408. Ścieżką tą biegnie dalej do południowej granicy działki nr 407, a następnie granicą tą na zachód do rowu melioracyjnego, gdzie skręca ponownie na północ a potem na wschód do rowu biegnącego przez działki nr 406 i 405. Wschodnią krawędzią tego rowu biegnie dalej na północ, do północno-wschodniej granicy działki nr 405. Granicą tą oraz granicą działki nr 407 dochodzi do granicy działki nr 19, którą biegnie na północny-zachód, do granicy działki nr 17. Wzdłuż granic tej ostatniej działki biegnie na północ, wschód i południowy wschód do północnej granicy działki nr 16. Północnymi, północnowschodnimi oraz wschodnimi granicami działek nr 16, 3 oraz 2/6 dochodzi do rowu melioracyjnego, którego południową krawędzią dociera do wschodniej granicy rezerwatu.

Położenie otuliny

 • 99,5200
 • Granica otuliny biegnie od południowo-wschodniej granicy rezerwatu brzegiem morza do Zagórskiej Strugi i wzdłuż jej obecnego koryta dochodzi do szosy Rewa-Mechelinki. Wschodnią stroną szosy biegnie na północ do północnej granicy, przebiegającej w odległości 100 m od północnej granicy rezerwatu

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie