Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Udzierz
 • 2000-06-22
 • 229,8800
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 101/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Udzierz". Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 56, poz. 348

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • starogardzki
 • Osiek (wiejska)
 • Północną granicę rezerwatu stanowi północna granica działki nr 346/2. Dalej granica biegnie na południe wschodnią granicą ww. działki oraz działki nr 346/3 i dociera do zachodniej granicy działki nr 375. Dalej kierując się wzdłuż jej granic na północ, północny wschód, południe i zachód, ponownie dochodzi do wschodniej granicy działki nr 346/3 i granicą tą do północno wschodniej granicy działki nr 378/11. Północno wschodnią, a następnie południowo wschodnią granicą tej działki biegnie na południowy zachód i północ, docierając ponownie do działki nr 346/3. Dalej biegnie granicą tą na północny zachód do granicy działki nr 329. Skręca wzdłuż niej na południowy zachód, a potem na północy zachód, północny wschód i północ, dochodząc do granicy działki nr 346/3. Granicą tą biegnie w kierunku północno wschodnim i dociera do granicy działki nr 346/2. Zachodnią granicą tej działki kieruje się na północ i osiąga jej północną granicę, będącą jednocześnie północną granicą rezerwatu

Położenie otuliny

 • 244,8200

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zróżnicowanej gatunkowo i ilościowo ornitofauny, flory oraz interesujących zbiorowisk roślinnych Jeziora Udzierz i części otaczających je szuwarów, torfowisk i łąk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku