Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeziorko koło Drozdowa
 • 2000-12-27
 • 10,0100
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 333 Wojeowdy Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2000 r. nr 77, poz. 981

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziorko koło Drozdowa"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 10462016-03-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • piski
 • Orzysz (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar torfowiska, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Giżycko na lata 2007-2016 jako oddziały leśne 323a i 286bx.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów krajobrazowych, dydaktycznych i naukowych naturalnego fragmentu trzęsawiska torfowego ze zbiorowiskami roślinnymi, z udziałem rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko koło Drozdowa. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - MazurskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 62, poz. 742

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie