Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jalinka
 • 2000-06-27
 • 3,8000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 105 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz.Urz. z 2000 r. Nr 16, poz. 340

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • tomaszowski
 • Lubycza Królewska (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska grądowego z udziałem jodły (Tilio-Carpinetum abietetosum), rzadkimi o chronionymi gatunkami roślin oraz fragmentami skrzemieniałych drzew trzeciorzędowych w glebie.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Lublinie