Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Dzierzbia
 • 2001-04-27
 • 71,8900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie uznania obiektu "Uroczysko Dzierzbia" za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 8, poz. 148
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Dzierzbia" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 40192016-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • kolneński
 • Stawiski (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym typowo wykształconych zbiorowisk lasów łęgowych i olsów, stanowiących istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Dzierzbia" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 7152019-01-31

Nie

 • 71,8900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku