Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Chełm
 • 1957-09-20
 • 23,5200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 75, poz. 4621957-09-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Chełm"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 53582012-12-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • zawierciański
 • Łazy (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Siewierz na lata 2009-2018 - jako oddziały leśne obrębu Łysa Góra: 19a, b, c, d, j, ~b oraz fragment drogi szerokości 3m w oddziale 19 stanowiącej granicę wydzieleń 19a/19j. Przebieg granic rezerwatu obrazuje załącznik do zarządzenia z 2012 r.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinnych lasu bukowego o charakterze naturalnym, porastającego wzgórze wapienne na przedpolu krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Chełm"Nie podlega publikacji2019-05-19
 • 23,5200

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach