Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Hedera
 • 2001-02-17
 • 15,1400
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody nr 248/00 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dz.Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 3 poz. 252001-02-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Hedera” Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 508

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • nakielski
 • Nakło nad Notecią (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest trwałe zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych powierzchni leśnej o charakterystycznym typie siedliskowym - las grądowy z licznym udziałem kwitnących i owocujących okazów bluszczu pospolitego (Hedera helix).
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Hedera”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39322016-11-102036-11-07

Nie

 • 15,1400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy