Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Karaska
 • 2000-08-03
 • 402,6900
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 231 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody na terenie województwa mazowieckiegoDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 158, poz. 2277

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • ostrołęcki
 • Kadzidło (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest torfowisko wysokie z typowo wykształconą roślinnością i charakterystyczną fauną.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie