Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buczyna w Wańkowej
 • 2000-04-25
 • 98,6800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 69/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 24, poz. 195

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Olszanica (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych zbiorowisk roślinnych z szeregiem gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz licznych osobliwości dendrologicznych.
 • Nie

Nie


Nie