Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubiatowskie Uroczyska
 • 2000-03-30
 • 188,4200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2000 r. Nr 5, poz. 642000-03-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Drezdenko (miejsko-wiejska)
 • Obszar jeziora Lubiatówko z otaczającymi jezioro gruntami leśnymi, położony w gminie Drezdenko

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno - błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Lubiatowskie Uroczyska" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 19, poz. 3332004-03-292023-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 188,4200
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem