Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubiatowskie Uroczyska
 • 2000-03-30
 • 193,3600
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2000 r. Nr 5, poz. 642000-03-15
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lubiatowskie Uroczyska" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 11442020-04-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Drezdenko (miejsko-wiejska)
 • Obszar jeziora Lubiatówko z otaczającymi jezioro gruntami leśnymi, położony w gminie Drezdenko

Ochrona

 • Zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe śródlądowego zbiornika wodnego o naturalnej genezie oraz zbiorowisk leśnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Lubiatowskie Uroczyska" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 19, poz. 3332004-03-292023-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 193,3600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim