Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Słone Łąki
 • 1999-12-25
 • 27,7600
 • słonoroślowy (halofilny)
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 173/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Słone Łąki" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 131, poz. 1129

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Słone Łąki”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie, obszar morski
 • pucki
 • Władysławowo (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 16,0200

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie łąk halofilnych, rzadkich gatunków roślin i siedlisk cennych gatunków ptaków
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Słone Łąki”
 • 27,7600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku