Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wyspy Świderskie
 • 1998-12-31
 • 572,2800
 • wodny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik UstawDz .U. Nr 166, poz. 1224 z dnia 31 grudnia 1998 r.1998-12-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE NR 274 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 68602001-12-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • piaseczyński, otwocki
 • Konstancin-Jeziorna (miejsko-wiejska), Józefów (miejska), Karczew (miejsko-wiejska), Otwock (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków, występujących na obszarze rzeki Wisły
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 61 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Świderskie".Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 306, poz. 81492003-12-102023-12-26

Nie

Zarządzanie

Wojewoda Mazowiecki