Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lisia Góra
 • 1998-12-31
 • 8,1100
 • leśny
 • nasadzeń i upraw
 • starych drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1223

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • Rzeszów
 • Rzeszów (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewia dębowego z licznymi sędziwymi, okazałymi dębami szypułkowymi.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór