Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Korzeń
 • 1998-12-31
 • 34,9300
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z nr 166, poz. 1220

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Korzeń"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 1212015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łaski, zduńskowolski
 • Zapolice (wiejska), Widawa (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowcowego i porzeczkowego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi