Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeziorsko
 • 1998-12-31
 • 1967,6500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia1998 r.Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. nr 166, poz. 12191998-12-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzk. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziorsko"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 44392017-10-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • poddębicki, sieradzki
 • Warta (miejsko-wiejska), Pęczniew (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ostoi ptaków wodno-błotnych, w tym licznie występujących gatunków ptaków rzadkich i chronionych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi