Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Polana Siwica
 • 1998-12-21
 • 68,3800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk hydrofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDziennik Ustaw z 1998 nr 161poz. 10971998-12-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE NR 2/2001 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 25/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Polana Siwica".Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 17292007-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łowicki
 • Nieborów (wiejska)
 • Rezerwat stanowi obszar łąk, pastwisk, bagien, wód i lasów o łącznej powierzchni 68,38 ha i położony jest na terenie Gminy Nieborów, w powiecie łowickim. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Skierniewice według stanu na dzień 1 stycznia 2003 r. jako oddziały lasu nr: 79h, 80j ~d, ~f, 93b, c, ~a, 94a, d, ~c, 95c, f, g, i, ~a, ~d, 110b, c, ~a, 111a, b, d, ~a, ~c, 126A, c, ~a, ~d.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych charakterystycznej dla Puszczy Bolimowskiej śródleśnej polany ze zbiorowiskami roślinności łąkowej i torfowej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Polana Siwica” 2019-02-072019-12-31
 • 25,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi