Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Olszanka
 • 1998-12-29
 • 1354,9500
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 10961998-12-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Olszanka" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 109, poz. 20832006-11-20
4 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Olszanka"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 54152017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • goleniowski
 • Stepnica (miejsko-wiejska), Goleniów (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje grunty położone w Nadleśnictwie Goleniów w leśnictwach Olszanka i Stepnica, oddziały 336, 337, 338, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 427k, l, 428h, i, ~d, ~f, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437a, b, i, j, m, ~a, ~b, ~c, 482b, c, ~a, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 794, 795, 796, 797, 798, 799 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 (według według Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Goleniów na lata 2017-2026) oraz fragment pasa technicznego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Barlinek - Police / odpowiadające działkom ewidencyjnym nr 427/2, 428/2, 429/2, 429/3, 429/4, 482/2, 483/1, 484, 485, 486, 794, 795, 796, 797, 804/1 obręb Budzień, nr 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 372/1, 373/1, 374, 375/1, 376, 377, 378, 430/1, 430/2, 430/3, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 432/2, 432/3, 433/1, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 436/3, 437/2, 437/3, 437/5, 487, 488, 489, 490, 491, 492/2, 493/2, 494/1, 494/2, 495/1, 495/2, 495/3, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804/1 obręb Bogusławie w Gminie Stepnica oraz działkom ewidencyjnym nr 804/2, 805, 806, 807, 808, 809, 816, 817, 818, 819 obręb Bolesławice i nr 810, 811, 812, 813, 814, 815, 820 obręb Jedliny w Gminie Goleniów.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszanka" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2009 r. Nr 48, poz. 11892009-07-132028-07-26
2 Zarządzenie Nr 14/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie ochrony rezerwatu przyrody "Olszanka"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 128, poz. 23352011-11-092028-07-26
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Olszanka"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 5522017-01-312028-07-26

Nie

 • 0,0000
 • 1354,9500
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie