Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęka
 • 1998-12-29
 • 376,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyroduDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 10941998-12-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęka"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32312017-10-05
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Łęka"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 2, poz. 152004-01-16
4 Zarządzenie Nr 1/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części w rezerwacie przyrody "Łęka".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • stalowowolski
 • Zaklików (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowościach Gielnia i Goliszowiec, gmina Zaklików, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach naturalnych stanowiących fragment Lasów Janowskich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie