Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zadni Gaj
 • 1957-09-20
 • 6,3900
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r.w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 75, poz.4631957-09-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • cieszyński
 • Goleszów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi południowo-zachodnia część parceli gruntowej nr 508 lwh 66 gminy katastralnej Cisownica ograniczona od strony północno-wschodniej przepływającym przez środkową część tej parceli potokiem. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:2880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Zadni GajNie podlega publikacji2023-11-07
 • 6,3900

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór