Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jodły Sieleckie
 • 1998-12-29
 • 32,7400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 10901998-12-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzk.z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Zarządzenie Nr 42/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Sieleckie"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 39752013-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • opoczyński
 • Żarnów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasów z udziałem naturalnie odnawiającej się jodły oraz zachowanie śladów po wydobywaniu syderytowych rud żelaza metodą duklową.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jodły Sieleckie 2017-01-302019-12-31
 • 21,1400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi