Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Doły Szczeckie
 • 1997-09-23
 • 203,6200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1997 r. Nr 56, poz. 532

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • kraśnicki
 • Gościeradów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych form skalnych krasowo-morfologicznych porośniętych naturalnym lasem z dużym udziałem buka.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór