Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grądy nad Lindą
 • 1997-09-23
 • 55,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwta przyrodyMonitor PolskiM.P. 1997 r. Nr 56, poz. 536

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grądy nad Lindą"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1192015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Zgierz (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu doliny rzeki Lindy, jej dopływu i źródlisk oraz grądów i łęgów jesionowo-olszowych o cechach lasów naturalnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grądy nad Lindą" Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 35272013-07-05
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądy nad Lindą”Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1432015-01-20

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi