Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grabowiec
 • 1997-09-23
 • 27,3800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1997 r. Nr 56, poz. 535

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grabowiec"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36082015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Świecie (miejsko-wiejska)
 • brak opisu tekstowego

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądu z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grabowiec”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 37672015-11-302035-12-15

Nie

 • 27,2000
 • 0,1800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy