Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Śnieżynka
 • 1996-12-24
 • 2,7600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody M.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 690Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 690

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Śnieżynka”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 3242016-01-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Świecie (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych największego w województwie bydgoskim stanowiska śnieżyczki przebiśniegu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 1/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżynka” Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 33952011-12-302032-01-14

Nie

 • 2,7600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy