Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Morzyk
 • 1996-12-24
 • 10,2551
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 22/03 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie poddania pod ochronę w drodze uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu i stawów w gminie JasienicaDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 85, poz. 22832003-09-01
2 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 6861996-12-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • bielski
 • Jasienica (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w gminie Jasienica oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Grodziec Śląski jako część działki nr 20/14. Granice rezerwatu określa załącznik do rozporządzenia z 2003 r.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasów o charakterze grądu subatlantyckiego i buczyny karpackiej, z występującym na jego terenie siedliskiem czynnych tufów wapiennych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Morzyk"Nie podlega publikacji2021-06-13
 • 10,2551

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór