Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Martwe
 • 1996-12-24
 • 3,9600
 • wodny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 6851996-12-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 101/2006 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Martwe".Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 158, poz. 23132006-12-14
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Martwe”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17902012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Osie (wiejska)

Położenie otuliny

 • 14,2000

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora dystroficznego wraz z torfowiskiem przejściowym i wysokim oraz brzeziny bagienne
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 20, poz. 2292004-02-232023-12-12
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 35, poz. 7772009-04-16
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 18032012-09-122032-09-27

Nie

 • 3,9600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy