Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarny Ług
 • 1996-07-16
 • 2,5500
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśniczych z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 40, poz. 394

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czarny Ług"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1182015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Wolbórz (miejsko-wiejska)
 • Powiat Piotrkowski, gmina Wolbórz, Nadleśnictwo Smardzewice, Leśnictwo Swolszewice, oddz. 971 d, 372 d, ~d; otulina: oddz. 371 c, 372 a (część), f,~c,~f

Położenie otuliny

 • 6,0100

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarny Ług"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 94, poz. 7942011-04-08

Nie

 • 2,5500