Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sokółki
 • 1996-07-26
 • 239,6300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 2007 r. Nr 126, poz. 28751996-07-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 19/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Sokółki"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 126, poz. 28752007-07-31
3 ZARZĄDZENIE NR 8/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Sokółki”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 37932012-09-11
4 ZARZĄDZENIE NR 14/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń nr 8/12, 9/12 i 10/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2012 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 59872012-12-11
5 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Sokółki”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 88182017-12-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • koniński
 • Kazimierz Biskupi (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą oddziały 127, 128, 129, 143, 144, 145 i 146 oraz pododdziały 109m, n, ~d; 110a, b, c, ~b, ~c; 130a, b, c, d, f, g, ~a, ~b, ~c; 131a, b, c, d, f, g, h, i określone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r., położone w leśnictwie Bieniszew, obrębie Kazimierz Biskupi.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest utrzymanie i zabezpieczenie naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych, w tym przede wszystkim spontanicznej regeneracji grądu środkowoeuropejskiego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sokółki”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 22582018-03-13

Nie

 • 239,6300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu