Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wygon Grabowiecki
 • 1996-02-07
 • 6,3800
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 62

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski
 • Grabowiec (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska susła perełkowanego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Wygon GrabowieckiNie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór