Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kuźnie
 • 1996-02-07
 • 7,2200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 461996-01-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Lipowa (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Węgierska Górka, według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. ,jako oddziały lasu nr 83a, 83c, 83d.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zgrupowania wychodni skalnych, jaskiń oraz dorodnego drzewostanu świerkowego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 26/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kuźnie" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-10-16
 • 7,2200

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór