Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ławice Troszyńskie
 • 1994-12-02
 • 121,1900
 • wodny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 listopada 1994 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 496

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ławice Troszyńskie Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 66732019-05-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płocki
 • Słupno (wiejska), Gąbin (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 109,7500

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwatach przyrody jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących w Polsce gatunków ptaków siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ławice TroszyńskieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 112772018-11-202038-12-04
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ławice Troszyńskie Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 82072020-07-312040-08-14

Nie

 • 121,1900

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody